guia de turisme ornitològic de mallorca


Sebastià Torrens - mg-7255-2.jpg


La guia de turisme ornitològic de Mallorca, realitzada per experts locals, contribueix sense cap dubte a omplir un buit actualment existent sobre una afició cada cop més demandada a Mallorca, sobretot a nivell internacional (ornitòlegs i amants de les aus britànics, alemanys, escandinaus, holandesos,…) però també a nivell local i nacional. Escrita en to divulgatiu però rigorós, la guia aporta informació sobre les espècies observables a l’illa i els millors llocs on anar a cercar-les. – Consta de 128 pàgines impreses a tot color de format 17 x 25 cm. – Apareixen reflectides 17 zones i 26 rutes representatives de tots els hàbitats que hi ha a l’illa (penyals marins, dunes i platges, zones humides, salines, conreus herbacis i conreus arbrats, pinars, garrigues i alzinars, embassaments de muntanya, prats de muntanya i roquissars). – Presenta informació detallada sobre més de 240 espècies d’aus (status local, fenologia i abundància, millors llocs per anar a veure cada una d’elles, alguns detalls del seu comportament,…), inclosos diferents llistats de referència. – Il·lustrada per un centenar de fotografies de gran qualitat de més de 80 espècies, les més singulars, les més espectaculars i les més cercades pels ornitòlegs forans, amb especial atenció als endemismes i a les espècies de major importància conservacionista. També inclou 1 fotografia representativa del paisatge present a cada zona escollida. – Presenta igualment mapes de les rutes, i taules sobre les espècies més emblemàtiques o representatives de cada zona. 

 “Guía de turisme ornitológic de Mallorca” 

Edita: BM21 de Medi Ambient, any: 2.009 

 Textos i mapes: Maties Rebassa, Josep Manchado i José Luis Martínez Fotografies: Sebastià Torrens 

 Tamaño: 17x25cm.

 Idiomes: català i anglès 

 Preu: 18 €