La fotografia de Sebastiŕ Torrens, encara que dirigida especialment al món de la natura, abasta també altres temes dels quals aquest web pretén ser una senzilla mostra. Aquests treballs fotogrŕfics serveixen tant per ilˇlustrar projectes personals com per satisfer encŕrrecs d'institucions publiques o empreses privades.

A més de la seva activitat fotogrŕfica, exerceix una intensa tasca ensenyant fotografia a través de nombrosos cursos i tallers fotogrŕfics, que podeu consultar a la web www.fotografiamallorca.net